Fami通公开新一周(6月3日至6月9日)日本软硬件销量排行榜,《纸片马里奥:千里之门》三连冠,《集合啦!动物森友会》第二。本周上榜软件均为Switch。

打开网易新闻 查看更多图片

软件:

1.【Switch】《纸片马里奥:千里之门》–19,180 (168,883)

2.【Switch】《集合啦!动物森友会》–10,110 (7,792,869)

3.【Switch】《马里奥赛车8豪华版》 –9,415 (5,864,036)

4.【Switch】《我的世界》–4,849 (3,539,474)

5.【Switch】《马里奥兄弟:惊奇》–4,557 (1,867,598)

6.【Switch】《喷射战士3》–4,342 (4,312,457)

7.【Switch】《超级马里奥:派对》 –4,160 (2,294,450)

8.【Switch】《任天堂大乱斗》–4,120 (5,521,954)

9.【Switch】《马里奥派对:超级明星》 –3,954 (1,454,184)

10.【Switch】《健身环大冒险》 –3,361 (3,582,007)

硬件:

1.Switch OLED Model–37,161 (7,372,522)

2.PlayStation 5–17,338 (4,892,761)

3.Switch Lite–12,058 (5,876,545)

4.PlayStation 5数字版 –4,490 (790,376)

5.Switch–4,124 (19,804,997)

6.Xbox Series X–1,543 (282,168)

7.Xbox Series S–644 (314,355)

8.PlayStation 4–349 (7,926,571)