Fami通公开新一周(11月27日至12月3日)日本软硬件销量排行榜,新发售的《勇者斗恶龙怪兽篇3:魔族王子与艾尔芙的旅程》登顶,《桃太郎电铁世界》第二,本周上榜游戏全部为Switch版。

打开网易新闻 查看更多图片

榜单详情:

软件:

1.【Switch】《勇者斗恶龙怪兽篇3》–346,583

2.【Switch】《桃太郎电铁世界》 –64,946 (477,956)

3.【Switch】《超级马里奥兄弟:惊奇》–61,794 (1,150,511)

4.【Switch】《超级马里奥RPG》–24,099 (379,754)

5.【Switch】《皮克敏4》–13,366 (978,783)

6.【Switch】《超级舞动:瓦里欧制造》 –9,597 (74,279)

7.【Switch】《马里奥赛车8:豪华版》–8,464 (5,556,552)

8.【Switch】《我的世界》–7,925 (3,325,906)

9.【Switch】《集合啦!动物森友会》–7,224 (7,591,150)

10.【Switch】《任天堂明星大乱斗》–7,106 (5,336,148)

硬件:

1.Switch OLED–57,012 (6,195,126)

2.PlayStation 5–35,552 (4,156,858)

3.Switch Lite–13,048 (5,609,188)

4.Switch–8,995 (19,626,057)

5.PlayStation 5数字版 –7,394 (639,574)

6.Xbox Series X–1,925 (240,922)

7.PlayStation 4–853 (7,909,608)

8.Xbox Series S–265 (294,039)

9.New 2DS LL (包含2DS)–15 (1,192,675)