Fami通公开新一周(9月18日至9月24日)日本软硬件销量排行榜,新发售的《皮克敏1+2》登顶结束了《皮克敏4》的八连冠,《皮克敏4》第二,PS5《匹诺曹的谎言》第三,也是唯一一款PS游戏。

打开网易新闻 查看更多图片

榜单详情:

软件:

1.【Switch】《皮克敏1+2》–23,941

2.【Switch】《皮克敏4》 –22,894 (864,229)

3.【PS5】《匹诺曹的谎言》–9,493

4.【Switch】《玛丽奥赛车8豪华版》–9,066 (5,493,686)

5.【Switch】《宝可梦:朱/紫》–9,035 (5,137,268)

6.【Switch】《健身环大冒险》–7,198 (3,470,036)

7.【Switch】《我的世界》–5,996 (3,269,466)

8.【Switch】《任天堂明星大乱斗》–4,637 (5,290,636)

9.【Switch】《塞尔达传说:王国之泪》–4,449 (1,864,134)

10.【Switch】《超级炸弹人R2》–4,433 (16,021)

硬件:

1.Switch OLED–54,089 (5,655,892)

2.PlayStation 5–43,482 (3,829,395)

3.Switch Lite–8,432 (5,505,765)

4.Switch–10,069 (19,553,735)

5.PlayStation 5数字版 –3,247 (579,588)

6.Xbox Series S–7,655 (285,352)

7.Xbox Series X–1,403 (222,187)

8.PlayStation 4–702 (7,897,453)

9.New 2DS LL (包含2DS)–73 (1,192,375)